För dig som kund passar mina behandlingar lika bra om du har fysiska besvär som du vill ha hjälp med, eller om du vill ha en behandling som känns stärkande och ökar din kroppskännedom.

Jag har erfarenhet att behandla bland annat följande besvär:

  • smärta och besvär i nacke och axlar
  • smärta och besvär i bröstrygg och ländrygg
  • huvudvärk och migränliknande symtom
  • tinnitusliknande symtom
  • stressrelaterade problem som påverkar kroppen negativt

Massageterapeutiska behandlingar

Med mina händer som redskap hittar jag spänningarna i din kropp och ledsagar sedan kroppen så att den själv hittar tillbaka till det friska och harmoniska. Hur mycket kraft som jag använder mig av när jag masserar dina muskler kan variera från gång till gång, beroende på många olika faktorer. Viktigast är att det finns ett förtroende mellan dig som kund och mig som terapeut och att vi har en gemensam syn på vad du vill uppnå med behandlingarna.

Under behandlingarna kan samtal pågå kring vad jag eller du upplever kring din kropp, men lika ofta sker behandlingarna i tystnad och först efteråt så pratar vi om upplevelserna.

Fysioterapeutiska behandlingar (sjukgymnastik)

Den form av fysioterapi som jag specialiserat mig på kallas psykosomatik. Inom psykosomatiken ser man kropp och själ som en oskiljaktig enhet – det som påverkar själen påverkar också kroppen och vice versa. I behandlingen betyder det att terapeut och patient tillsammans söker att hitta en bredare förklaring till vad exempelvis huvudvärken kommer ifrån, utan att stirra sig blind bara på de anatomiska och fysiologiska förklaringsmodellerna. Man inkluderar istället hela människan och ser också till de sociala och andliga perspektiven i tillvaron.

Med hjälp av Basal Kroppskännedom, som består av enkla kroppsövningar och massage, hjälper jag dig att själv hitta dina egna sanningar till vad kroppen vill berätta för dig och hur du kan utvecklas vidare som människa.